Strona główna

Nasturcje
Olej na płótnie
1997

Rysować, malować, kochać malarstwo, dostrzegać dookoła bogactwo kształtów i barw uczyłam się od mojej mamy ,w młodości dużo malującej i pochodzącej również z rodziny malującej. Inspiruje mnie głównie przyroda,lubię też przyglądać się domom, oknom, ścianom, ciekawym zaułkom i zakątkom. Fascynują mnie ludzkie twarze, postacie. Czasem ogromne wrażenie wywołują zdarzenia artystyczne, które można i koniecznie chce się namalować. Tak powstał cykl obrazów “Impresje baletowe”, połączonych tematem, klimatem i wielkością formatów. Styl mój na własny użytek nazwałabym realizmem postimpresjonistycznym. W zależności od tematu, od nastroju, w końcu od okresu mojego malarskiego żywota w obrazach moich pojawia się więcej realizmu lub są one bardziej impresjonistyczne. Każdy obraz jest przygodą. Na ogół siadając przed sztalugą wiem, co bym chciała osiągnąć. Lecz czym skończy się ta wędrówka, nigdy do końca się nie wie. Jest to fascynujące! Uwielbiam malować.

Nina Gąsowska