O artysce

Nina Gąsowska studiowała malarstwo na Uniwersytecie Sztuki w Moskwie w latach 60-ch. Artystkę interesują rozmaite rodzaje sztuki. Z powodzeniem zajmowała się tkactwem artystycznym (gobeliny), rysunkiem, akwarelą i pastelami. Od roku 1980 skupiła się na malarstwie olejnym. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków. Mieszka w Milanówku pod Warszawą.

O malarce i wystawach Jej prac:

O wystawie “Martwa natura” “W tych obrazach zawarta jest prawda o niepowtarzalności chwili, zatrzymany na płótnie czas.Te przedmioty zaraz zostaną ustawione inaczej i posłużą do innego obrazu i jak aktorzy w teatrze odegrają nową rolę formy i materii. Kolorystyka obrazów delikatna i zgaszona. Obrazy są malowane lekkimi dotknięciami pędzla w szarościach, popielach, beżach i sepiach,dzięki czemu uzyskują własny rozpoznawalny “charakter pisma”. Jest to malarstwo bardzo osobiste, nieomal intymne,poetyckie. U podstaw tego malarstwa leży doskonały warsztat i wrażliwość na barwę i światło. To właśnie stanowi o pięknym życiu tych obrazów,o zawartej w nich aurze i specyficznym, nostalgicznym klimacie. Konstrukcja obrazów jest oparta na tradycyjnych kanonach estetyki, mieszczącej się w ideałach współcze snego realizmu,gdzie relacje między twórcą a odbiorcą sa bliskie i zrozumiałe. Twórca przekazuje nam własne widzenie świata: optymizm i radość życia. Są to szlachetne zadania sztuki:ukazać piękno otaczającego nas świata i zachęcać nas do życia w harmonii z tym światem.”
– Włodzimierz Starosciak, artysta malarz

”…W śwadomym pastiszu tematów dawnych mistrzów malarka posługuje się nową współczesną stylistyką, przetwarzając je przez pryzmat własnego, indywidualnego świata, uzyskując tym samym pełne zrozumienie swego dzieła przez współczesnego człowieka. Warsztat malarski N. Gąsowskiej ma własną strukturę, wyrazisty rysunek i wyważony walor kolorystyczny. Cechą charakterystyczną dla Jej twórczości jest świeżość spojrzenia i spontaniczność. Jest to malarstwo nasycone humanizmem, pełne harmonii i piękna.”
– Józef Michał Strumiński, aktor, historyk sztuki, malarz, poeta

”…Portrety kwiatów, ogrodów i dekoracyjne kompozycje, pokazane na wystawie “Ach! Kwiaty w Milanówku”, utrzymane są w delikatnej, subtelnej kolorystyce, są świetnie rysowane w dobrej, przyjemnej dla oka perspektywie. Artystka pięknie buduje kolor, dzięki czemu zachwycamy się bogactwem szarości, zieleni, czerwieni i błękitów. Stonowane kolory, opatrzone walorem światła zyskują w kwiatach trzeci wymiar, co w obrazie daje przestrzeń, powietrze i stanowi o tajemnicy, magii, misterium sztuki. Jest to malarstwo dyskretne, jakby wyciszone, wyróżnia się kulturą plastyczną, szacunkiem dla sztuki i dla odbiorcy.”
– Włodzimierz Starościak, artysta malarz

”…Artystka odeszła od dosłowności i konkretu przedmiotu w kierunku ulotności tańca, ruchu, baletu, zwiewnego stroju tancerek. Powstał nowy, symboliczny, wykreowany przez artystkę świat sceny baletowej, który rozgrywa się w obrębie niewielkiej przestrzeni.(…) Rozedrgane formy stroju kontrastują z laserunkowymi i białymi plamami tła, kładzionymi grubymi pociągnięciami pędzla. Zwiewny charakter tła nie ogranicza przestrzeni, przeciwnie - wygładzona materia malarska tych partii obrazu, rozjaśniona silnymi refleksami światła, podkreśla ulotność i przejrzystość teł, za którymi odczuwa się daleką otchłań przestrzeni…“
– Jarosław Mulczyński, historyk sztuki

”…Wystawa “Impresje baletowe” przedstawia balet w sposób rzeczywiście impresyjny! (…) Barwa ma pierwszeństwo przed konturem, a lekkie, pełne wdzięku postacie zdają się roztapiać w otaczającej je atmosferze. Malarska transpozycja ruchu poprzez kolor i swiatło wybrana została świadomie, przynosząc niezwykłe efekty. Tancerki Niny Gąsowskiej wirują, plyną, ulatują, skrząc się i mieniąc w pastelowych odcieniach. “
– Małgorzata Florczak, historyk sztuki, IS PAN

Impresje Baletowe 3
Olej na płótnie
2005